Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji wraz z porządkiem posiedzenia (PDF, 67.16Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-21 projekt uchwały
2 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji wraz z porządkiem posiedzenia (PDF, 44.55Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-21 informacja
3 protokół I.2024 (PDF, 118.73Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-06-18 protokół
4 protokół II.2024 (PDF, 132.55Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-06-18 protokół
5 UCHWAŁA NR II/15/2024 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/117/08 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” (PDF, 167.85Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-06-12 uchwała
6 UCHWAŁA NR III/24/2024 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej (PDF, 326.05Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-06-12 uchwała
7 UCHWAŁA NR III/23/2024 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/254/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie (PDF, 170.27Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-06-12 uchwała
8 UCHWAŁA NR III/22/2024 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2024 (PDF, 1.36Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-06-12 uchwała
9 UCHWAŁA NR III/21/2024 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2024– 2035 (PDF, 887.37Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-06-12 uchwała
10 UCHWAŁA NR III/20/2024 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok (PDF, 159.28Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-06-12 uchwała
11 UCHWAŁA NR III/19/2024 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok (PDF, 156.74Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-06-12 uchwała
12 UCHWAŁA NR III/18/2024 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego wotum zaufania (PDF, 156.67Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-06-12 uchwała
13 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy RW (PDF, 337.04Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-06-04 projekt uchwały
14 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2024 (PDF, 1.37Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-06-03 projekt uchwały
15 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (PDF, 898.57Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-06-03 projekt uchwały
16 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII.254.2022 (PDF, 182.56Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-31 projekt uchwały
17 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium (PDF, 223.93Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-31 projekt uchwały
18 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (PDF, 220.23Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-31 projekt uchwały
19 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania (PDF, 224.34Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-31 projekt uchwały
20 UCHWAŁA NR II/16/2024 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie oddania w dzierżawę w ramach kolejnej umowy, na czas oznaczony 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie (PDF, 163.27Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-28 uchwała
21 UCHWAŁA NR II/17/2024 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie (PDF, 161.36Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-27 uchwała
22 UCHWAŁA NR II/14/2024 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia od Województwa Warmińsko - Mazurskiego zadania zarządzania drogą wojewódzką w granicach administracyjnych miasta Nowe Miasto Lubawskie (PDF, 212.79Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-27 uchwała
23 UCHWAŁA NR II/13/2024 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kurzętnik na realizację rocznego monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu (PDF, 161.91Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-27 uchwała
24 UCHWAŁA NR II/12/2024 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim (PDF, 166.18Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-27 uchwała
25 UCHWAŁA NR II/11/2024 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego (PDF, 159.61Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-27 uchwała
26 UCHWAŁA NR II/10/2024 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Nowym Mieście Lubawskim (PDF, 158.95Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-27 uchwała
27 UCHWAŁA NR II/9/2024 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Problematyki Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim (PDF, 160.53Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-27 uchwała
28 UCHWAŁA NR II/8/2024 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim (PDF, 161.91Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-27 uchwała
29 UCHWAŁA NR II/7/2024 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim (PDF, 161.29Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-27 uchwała
30 UCHWAŁA NR II/6/2024 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim (PDF, 160.49Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-27 uchwała
31 UCHWAŁA NR II/5/2024 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim (PDF, 160.53Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-27 uchwała
32 Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomość (PDF, 325.88Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-15 projekt uchwały
33 Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę w ramach kolejnej umowy, na czas oznaczony 3 lat (PDF, 325.89Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-15 projekt uchwały
34 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.117.08 czyste środowisko (PDF, 179.88Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-15 projekt uchwały
35 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Warmińsko - Mazurskiego zadania zarządzania drogą (PDF, 264.14Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-15 projekt uchwały
36 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kurzętnik (PDF, 174.06Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-15 projekt uchwały
37 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim (PDF, 238.79Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-15 projekt uchwały
38 Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza (PDF, 227.09Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-15 projekt uchwały
39 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki (PDF, 170.67Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-15 projekt uchwały
40 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Problematyki Społecznej (PDF, 170.39Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-15 projekt uchwały
41 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego (PDF, 170.81Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-15 projekt uchwały
42 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów (PDF, 171.40Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-15 projekt uchwały
43 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (PDF, 170.63Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-15 projekt uchwały
44 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (PDF, 169.05Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-15 projekt uchwały
45 UCHWAŁA NR I/4/2024 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim (PDF, 156.14Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-08 uchwała
46 UCHWAŁA NR I/3/2024 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 6 maja 2024 r. ,w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim (PDF, 154.52Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-08 uchwała
47 UCHWAŁA NR I/2/2024 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim (PDF, 155.26Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-08 uchwała
48 UCHWAŁA NR I/1/2024 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborze przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim (PDF, 159.15Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-08 uchwała
49 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej (PDF, 170.23Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-02 projekt uchwały
50 Projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących (PDF, 166.03Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-02 projekt uchwały
51 Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim (PDF, 166.14Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-02 projekt uchwały
52 Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego rady (PDF, 166.32Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
2024-05-02 projekt uchwały