Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetu i Finansów stała 2018-10-21
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki stała 2018-10-21
Komisja Problematyki Społecznej stała 2018-10-21
Komisja Rewizyjna stała 2018-10-21
Komisja Rozwoju Gospodarczego stała 2018-10-21
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-10-21
Wspólne posiedzenie komisji stała 2018-11-21