Wspólne posiedzenie komisji

Zakres działania i skład komisji.

Wspólne posiedzenie komisji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-21 uchwałą nr

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu