Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-10-21 uchwałą nr

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mirosława Czernysz członek
Mieczysław Kubacki członek
Jan Obuchowski członek
Daniel Smukała członek
Mirosław Urbanowski 0przewodniczący