Przejdź do treści

Krzysztof Hoppe

Zdjęcie: Krzysztof Hoppe
Zdjęcie: Krzysztof Hoppe

Radny

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Dyżury
Kontakt krzysztof.hoppe@umnowemiasto.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim stała 2024-05-23
2 Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim stała 2024-05-23

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-06 10:16:20 Wybór sekretarza obrad. I sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-06 10:29:58 Przyjęcie zasad głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. I sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-06 10:23:34 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborze przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. I sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-06 10:59:43 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. I sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-06 11:07:23 Przyjęcie zasad głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. I sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-23 16:01:07 Wybór sekretarza obrad. II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-23 16:05:24 Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-23 16:21:28 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-23 16:23:44 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-23 16:25:50 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-23 16:27:37 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-23 16:29:27 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Problematyki Społecznej Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-23 16:31:24 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-23 16:33:34 Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego. II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-23 16:36:35 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-23 16:38:36 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kurzętnik na realizację rocznego monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu. II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-23 16:41:15 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Warmińsko - Mazurskiego zadania zarządzania drogą wojewódzką w granicach administracyjnych miasta Nowe Miasto Lubawskie. II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-23 16:43:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/117/08 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”. II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-23 16:47:19 Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę w ramach kolejnej umowy, na czas oznaczony 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-23 16:49:42 Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-06-11 15:32:07 Wybór sekretarza obrad. III sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-06-11 15:36:57 Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. III sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-06-11 15:55:38 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego wotum zaufania. III sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-06-11 16:17:00 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok. III sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-06-11 16:18:29 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium. III sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-06-11 16:20:25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2024-2035. III sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-06-11 16:24:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok. III sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-06-11 16:27:46 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/254/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie. III sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-06-11 16:29:35 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. III sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za