Przejdź do treści

Tomasz Harfelder

Zdjęcie: Tomasz Harfelder
Zdjęcie: Tomasz Harfelder

Radny

Status
powołany dnia: 07-07-2024
Okręg
8, zdobyte głosy: 0
Kontakt tomasz.harfelder@umnowemiasto.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-07-09 15:07:10 Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. IV sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-07-09 15:26:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2024-2035. IV sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-07-09 15:29:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok. IV sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-07-09 15:31:18 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Nowego Miasta Lubawskiego na Walne Zebranie Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy IV sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-07-09 15:35:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. IV sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-07-09 15:37:33 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Problematyki Społecznej Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. IV sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za