Przejdź do treści

Daniel Smukała

Zdjęcie: Daniel Smukała
Zdjęcie: Daniel Smukała

Wiceprzewodniczący

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Dyżury
Kontakt daniel.smukala@umnowemiasto.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim stała 2024-05-23
2 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Nowym Mieście Lubawskim stała 2024-05-23

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-06 10:16:11 Wybór sekretarza obrad. I sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-06 10:29:54 Przyjęcie zasad głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. I sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-06 10:23:39 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborze przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. I sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-06 10:59:19 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. I sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-06 11:07:24 Przyjęcie zasad głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. I sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-23 16:01:05 Wybór sekretarza obrad. II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-23 16:05:21 Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-23 16:21:30 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-23 16:23:43 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-23 16:25:50 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-23 16:27:36 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-23 16:29:27 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Problematyki Społecznej Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-23 16:31:24 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-23 16:33:33 Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego. II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-23 16:36:35 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-23 16:38:36 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kurzętnik na realizację rocznego monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu. II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-23 16:41:14 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Warmińsko - Mazurskiego zadania zarządzania drogą wojewódzką w granicach administracyjnych miasta Nowe Miasto Lubawskie. II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-23 16:43:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/117/08 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”. II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-23 16:47:20 Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę w ramach kolejnej umowy, na czas oznaczony 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2024-05-23 16:49:43 Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za