§

Informacje prawne

Transparentność prac legislacyjnych, inicjatywa uchwałodawcza

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy   http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/754/1

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/994/1

 

Ustawa z dnia 11 stycznia 1990 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych   http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/130/1

Uchwała Nr XIX/142/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2012/1803/akt.pdf  http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2012/1804/akt.pdf

Uchwała Nr XLVI/298/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2018/5168/akt.pdf  http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2018/5169/akt.pdf